ย้อนกลับ

ซีลิค (SELIC) ร่วมมอบขาเทียมให้กับผู้พิการ

ซีลิค ได้รับเกียรติจาก นายนาวิน แสงสันต์ ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบสวัสดีปีใหม่. ปัจจุบัน ซีลิค มีส่วนร่วมส่งเสริมสังคมโดยสนับสนุนกาวให้แก่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดเพื่อใช้ฝึกแรงงานอาชีพให้ผู้พิการตาบอด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดศักยภาพในการหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง #SELICshareandcare

13 ก.พ. 2562
แอดมิน
ผู้เขียน