ย้อนกลับ

ซีลิค (SELIC) แถลงผลประกอบการปี 2561 ในงาน Opportunity Day

ซีลิค โดยผู้บริหารร่วมให้ข้อมูลใน Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การให้ข้อมูลในครั้งนี้แถลงถึงผลประกอบการของปี 2561 ที่ผ่านมารวมทั้งให้จ้อมูลรายละเอียดแผนการดำเนินการหลังเข้าซื้อกิจการกลุ่ม PMCL รายละเอียดรับชมได้ทางเว็บไซท์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

28 มี.ค. 2562
แอดมิน
ผู้เขียน