ย้อนกลับ

ซีลิค (SELIC) เข้าพบและเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ จ. เชียงใหม่

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ (ซ้าย) รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC และ รศ. นพ. วัชระ รุจิเวชพงศธร (กลาง) เลขาธิการ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมถ่ายภาพ ภายหลังบริษัทฯ ได้เข้าพบและเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ สำนักงานเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ มอบกาวยางตราลูกโลก (World C-85) แก่มูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำขาเทียม รวมถึงงานซ่อมแซมตกแต่งสวยงาม โดยริเริ่มโครงการในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ทำการบริจาคไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 200 กระป๋อง

07 พ.ย. 2561
แอดมิน
ผู้เขียน